Aktualitātes

2017. gada 28. janvārī notika Latvijas Okupācijas muzeja biedrības (OMB) kārtējā biedru sapulce. OMB biedri apstiprināja Okupācijas muzeja 2016. gada finanšu pārskatu, Okupācijas muzeja 2017. gada darba plānu,  2017. gada budžetu un Nākotnes Nama budžetu. Darbu OMB uzsāka Aivars Sinka un Pēteris Simsons, biedra statusu atjaunoja Mudīte Upatniece. Biedri apstiprināja divas Okupācijas muzeja amatpersonas - Direktora vietnieci attīstības jautājumos Līgu Strazdu un Saimniecības nodaļas vadītāju Ziedoni Grigorjevu.