Daugavas Vanagus dibināja 1945. gada 28. decembrī Zēdelgemas gūstekņu nometnē Beļģijā. Leģendārais pulkvedis Vilis Janums (1894–1981) kļuva par organizācijas pirmo vadītāju. Tuvojoties notikuma 70 gadu jubilejai, Daugavas Vanagu Minsteres kopa aicina iemūžināt pulkveža Januma piemiņu Latvijas Okupācijas muzeja Nākotnes Namā. 

Latvijas valsts dzimšanas dienu tradicionāli atzīmē ne tikai Latvijā, bet arī citviet. Čikāgā valsts dibināšanas dienas svinības rīkoja Čikāgas Latviešu organizāciju apvienība. Muzeja aktīvie atbalstītāji Juris Kīns, Daina Albertiņa un Silvija Rutenberga svinētājiem atgādināja arī par Latvijas Okupācijas muzeja darbu.

Latvijas valsts 96. gadadienu Latvijas Okupācijas muzejs sveic ar gandarījumu par iepriekšējā gadā paveikto un ar apņēmību līdz Latvijas simtgadei iekārtot mūsdienīgu ekspozīciju un izvērst pilnvērtīgu muzeja darbu muzeja Nākotnes Namā.

Piektdien, 14. novembrī muzejā notika karsta diskusija par nupat iznākušo un jau ievērojamu skatītāju uzmanību guvušo Normunda Puča filmu „Segvārds Vientulis”. Filma ir patiesos notikumos balstīts stāsts par nacionālo partizānu organizācijas darbību Latgalē un tās garīgo vadītāju katoļu priesteri Antonu Juhņeviču. Vēlreiz filmu muzejā rādīs decembrī nacionālā filmu festivāla Lielais Kristaps ietvaros. Sekojiet reklāmai!