OMB valdes priekšsēdis Valters Nollendorfs intervijā radio "Brīvā Eiropa" sacīja, ka līdzīgi kā Samnera Velsa deklarācija nosodīja un neatzina Baltijas valstu okupāciju 1940. gadā, šodien visai pasaulei ir jāpauž nostāja pret Krimas aneksiju. Interviju ukraiņu valodā var klausīties šeit.

Latvijas Okupācijas muzeja biedrības valde 9. septembrī apstiprināja rezolūciju par bijušās Latvijas PSR Valsts drošības komitejas „Stūra māju”. Rezolūcijā izteikts aicinājums Latvijas sabiedrībai un valdībai saglabāt ēku valsts īpašumā, kā arī nodrošināt finansējumu ēkas izpētei un tehniskā stāvokļa nodrošināšanai. Tāpat biedrība pauž gatavību turpināt sadarboties ar valsts, pašvaldības un nevalstiskajām organizācijām „Stūra mājas” izpētē un muzeja ekspozīcijas iekārtošanā.

Septembra sākumā Okupācijas muzejā viesojās Ņujorkas Daugavas Vanadžu priekšniece Marija Lidija Mahere, lai pastāstītu par Latvijas skolēnu atbalstam veltītu sarīkojumu, kas notika šovasar, 14. jūnijā Ņujorkas Daugavas Vanagu namā. Sarīkojuma apmeklētāji saziedoja 500 $, ko Daugavas Vanadzes nolēmušas veltīt Daugavpils novada Spoģu vidusskolas un Dundagas novada Kolkas pamatskolas skolēnu ekskursijai uz muzeju.

 

Prominentais vācu arhitektūras žurnāls Bauwelt savu 29.08.2014. numuru veltījis tēmai „Rīga 2014.” Vienā no pieciem Rīgai veltītajiem rakstiem Volfgangs Kils (Wolfgang Kil) četrās lappusēs (30–33) apraksta Latvijas Okupācijas muzeja vēsturi un nākotnes ieceres. Piedāvājam OMB valdes priekšsēža Valtera Nollendorfa komentāru rakstam.