Intervija ar Latvijas Okupācijas muzeja biedrības valdes priekšsēdi Valteru Nollendorfu un muzeja direktoru Gunāru Nāgelu par Nākotnes Nama projekta aktualitātēm.

Latvijas valdība 12. augustā izskatīja un atbalstīja lēmumu par finansējuma piešķiršanu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa Latviešu strēlnieku laukumā izveidei, respektīvi, piešķīra līdzekļus Latvijas Okupācijas muzeja ēkas rekostrukcijai. Valdība noteica, ka Nākontes Nama celtniecība jāpabeidz līdz 2016. gada 1. oktobrim.

Vairāki Okupācijas muzeja priekšmeti tiek gatavoti sūtīšanai uz Barselonu, kur tiem būs svarīga loma izstādē, kas stāstīs par Latvijas valsts neatkarību.

Muzeju 17. jūlijā apmeklēja Japānas parlamenta augšpalātas prezidents V.E. Masaaki Jamadzaki (Masaaki Yamazaki).