Trīs Latvijas valsts prezidenti un daudzas Latvijas sabiedrības un kultūras personības atklātā vēstulē Saeimai un valdībai aicina nodrošināt Okupācijas muzeja rekonstrukciju un paplašināšanu.

Pēc atgriešanās no veiksmīgas muzicēšanas Austrālijā, muzeju apmeklēja vokālā grupa "Latvian Voices". Dziedātājas saņēma muzeja Apkārtrakstu, kurā ir aprakstīts arī viņu ziedojums Okupācijas muzejam — uzstāšanās muzeja 20. gadu jubilejā.

Muzeja grāmatu veikalā var iegādāties vēsturnieku Kārļa Kangera, Ulda Neiburga un Rudītes Vīksnes nupat iznākušo monogrāfiju "Aiz šiem vārtiem vaid zeme. Salaspils nometne 1941–1944".  Tā apraksta Salaspils nometnes izveidošanu, pārvaldi, ieslodzītos, kā arī tās likvidēšanu. Grāmatas cena EUR 15.

Par muzeja ēkas rekonstrukciju Rīgā, Latviešu strēlnieku laukumā ir parakstījušies 3203 cilvēku Latvijā un citās pasaules malās. Ar savu parakstu viņi apliecinājuši, ka: “Nav pieļaujama Latvijas Okupācijas muzeja piebūves novilcināšana vai apturēšana”.