100 lielākie ziedotāji

 

 

Privātpersonas

OrganizācijasTestamentiAnonīmi

Rasma Aistrauts
Edward Anderss
Ināra un Jānis Apinis
Velta Belsons
Velta (Grinhagens) un Andris Dravnieks Benson
Aldis J. Birzulis
Ira un Pēteris Bolšaitis
Jānis Brežinskis
Dzintra Bungs
Anna Cerbulis
Kārlis Cīrulis
Rasma Dinbergs
Aina Dravnieks
Andrejs Eglīte
Jānis Ferliņš
Biruta un Augusts Grasis
Artūrs Grava
Olga un Maksis Jansons
Velta un Jānis Lazda
Herta Ēvalds Lejiņš
John Livens
Daina un Jānis Lucs
Alberts Mežals
Dr.Sigrida Mežciema-Renigera
Ena un Artūrs Neparts
Inta un Valters Nollendorfs
Andrejs un Dulcie Ozoliņš
Rita un Juris Petričeks
Valija Rauceps
Ritums Andris
 Ina, Andra, Iveta un Imants J. Ronis
Silvija un Verners Rūtenbergs
Drs. Ilze un Richard Schwartz
Ināra Sīmanis
Aivars Slucis
Biruta un Andris Spruds
Rūta Straumanis
Maksims Strunskis
Tupešu Jānis un Māra
Ludviks un Konstance Upenieks
Juris Valainis
Ilga Veismane
Jūlijs Vilde
Paulīne un Zigfrīds Zadvinskis

Adelaides Latviešu biedrība
Amerikas Latviešu apvienība
Čikāgas Latviešu draudžu sadarbības kopa
Daugavas Vanagi Kanādā
Daugavas Vanagu apvienība Ņujorkā
Daugavas Vanagu ASV Valde
Daugavas Vanagu Dienvidkalifornijas apvienība
Daugavas Vanagu Fonda Halifaksas Nodaļa
Daugavas Vanagu Fonda Korbijas Nodaļa
Daugavas Vanagu Hamiltonas nodaļa Kanādā
Daugavas Vanagu Pertas nodaļa
Daugavas Vanagu Toronto Nodaļa
Daugavas Vanagu apvienība Bostonā
Daugavas Vanagu Melburnas nodaļa
Dienvidfloridas Latviešu biedrība
Dr. M. K. Gulbja Piemiņas fonds
Elizabetes un Ņuarkas Latv. ev. lut. daudze
Grāmatas „Latvija” redakcijas komiteja
Grāmatas „Okupācijas … postījumi” izdevēji
Ģenerāļa Kārļa Goppera fonds
Jānis un Millie Kāvužu fonds
Kārļa Zariņa Fonds
Klīvlandes Latviešu biedrība
Korporācija „Talavija”
Latviešu apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē
Latviešu ev. lut. baznīca Amerikā
Latviešu izglītības fonds Lielbritānijā
Latviešu nacionālā apvienība Kanādā
Latviešu nacionālā padome Lielbritānijā
Latvijas Korporāciju apvienību „Tēvijas fonds"
Latviskā mantojuma fonds Bostonā
LWF Viesnīca „Radi un draugi"
Māras banka
Milvoku Sv. Trīsvienības latv.ev.lut.dr.
Ņudžersijas Latv.fed. kredītsabiedrība
Okupācijas muzeja atbalsta grupa ASV - OMFA
Pasaules brīvo latviešu apvienība
Sidnejas Latviešu biedrība
Sidnejas Latviešu biedrības dāmu kopa
St. Pētersburgas Latv. ev. lut. draudze
Studenšu korporācija „Imeria"
Vilimantikas Latv. ev. lut. draudze

 

Jānis Brenneris
Milda Emilija Freimane
Juris Graudiņš
Marija Mārīte Ķiploks
Žanis Lappuķis
Vallija Nille
Aija Ozoliņa
Elza Pētersone
Milda Pucis
Anita Pundiņa
Hilda Stakle
Žanis Rūdolfs Strautmanis
Rita Tropiņš
Emma Zvirbulis


2006.06
2010.05.
2010.10.
2012.03.

2012. gada 18. novembrī muzeja pagaidu telpās Raiņa bulvārī 7 tika atklāta lielāko muzeja ziedotāju goda plāksne. Tajā minēti lielāko ziedojumu devēji — organizācijas, privātpersonas, testamenti, kā arī atzīmēti lielāko anonīmo ziedojumu saņemšanas datumi. Ziedotāji, kas minēti sarakstā ir devuši vairāk par 5000 latu (skaitot kopā visus ziedojumus no muzeja dibināšanas brīža).